Aplicació de l'eina d'extracció

L’eina d’extracció és una mena d’eines per treure la inserció. S'utilitza per treure la inserció que es carrega al forat base.

Situacions aplicables:

1 、 Quan els inserits i el forat del fil no són adequats. Afectarà l’ús normal de l’insert de rosca i del pern després de la instal·lació .

2 Quan s’utilitzi l’insert de fil durant massa temps, l’insert de fil s’esgotarà i l’elasticitat disminuirà.

En aquest punt, necessiteu una eina d'extracció.

Com s'utilitza :

L'eliminació es fa aplicant l'eina d'extracció a la inserció, donant al cap de l'eina un cop lleuger amb un martell i girant-lo cap a l'esquerra mantenint una pressió constant cap avall.

Les eines d’extracció són senzilles i fàcils d’utilitzar i no deixen trànsit sobre el material de l’aplicació.

Es pot utilitzar per a insercions i insercions de bloqueig lliures


卸套器1

卸套器

xieqi2