Causes i tractaments de difícil instal·lació i aprofitament de la menta roscada

L'aixeta especial de beina rosca s'utilitza per processar el fil intern especial del fil de filferro inserir forat d'instal·lació. L'aixeta especial d'instal·lació de bec roscat té dos tipus: el tipus de solc recte i el solc espiral. Les aixetes de fil recte són molt versàtils, a través de forats o forats cecs, metalls no fèrrics o fèrrics es poden utilitzar, i el preu és barat. Les aixetes de becat de fil de solc espiral són més adequades per al processament de fils de forat cec, i les fitxes es descarreguen cap enrere durant el processament. El fil que toca la precisió de l'aixeta de bec de solc espiral és més fort que altres aixetes.

Causes i tractaments de difícil instal·lació i aprofitament de la menta roscada

El trepant del forat inferior és massa petit: utilitzeu un trepant amb un diàmetre adequat segons el material base.

El bit de perforació es porta seriosament i el forat inferior es perfora en un con: reemplaçar per un nou tros de perforació.

El forat inferior està tort: el forat inferior està desballestat.

L'aixeta seleccionada no és adequada per al material base: canvia a una aixeta adequada per al material base.

Ús directe del con de formació: primer toc amb el con I.

Desgast de l'aixeta severa: utilitzeu el mesurador d'endoll intern del fil intern especial per inserir fils de filferro. Si l'indicador de través falla, substituïu-lo amb una aixeta nova.

En tocar, l'aixeta no és concèntrica amb el forat inferior: funcionament correcte.