Com evitar l'envelliment i l'erosió de la inserció de rosca

Com evitar l'envelliment i l'erosió de la rosca de filferro : el metall estarà envellit. rovellat i erosionat després d'un ús a llarg termini i la intempèrie, de manera que, si vol prolongar el període de servei d'inserció de roscat, quins mètodes podem adoptar per tractar-lo?


  1. Galvanització: amb xapa de zinc, el cargol es pot convertir en blanc, gris, negre o altres colors durant la producció, emmagatzematge i lliurament, que es deuen a la interacció entre el recobriment de zinc i el medi corrosiu, la molècula d'aigua, l'oxigen i el diòxid de carboni.

  2. Granosealing és una mena de tractament químic per a la superfície metàl·lica o objectes que contenen metall per formar solució de tractament amb fosfat que pot ser insoluble en aigua i que té una millor adaptació de la càpsula de fosfat. Perquè la càpsula de fosfat està constituïda per una sèrie de cristalls de zinc, manganès, hidrofosfat i fosfat de ferro amb diferents dimensions, de manera que la càpsula és multihola i es pot absorbir fàcilment, que sempre s'adopta com a capa de terra.

free-running-06.jpg