Com utilitzar inserit de rosca

Inserir rosca d'acer:

  1. Perforació - Usant el trepant especial delicoil;

  2. En tocar --- Usant la clau especial delicoil per tallar el fil de subjecció en el forat buidat.

  3. Instal·lació d'inserits roscats --Place s'insereixen en la instal·lació de l'eina i la posició de l'anella ajustable que la inserció de l'espiga se centra en el buit de l'espiga!

  4. l'eliminació Tang --- Llevant l'eina d'inserció de l'espiga i col·locar l'eina de trencament d'espiga sobre l'espiga i tapdown bruscament; Per a mides més grans i la bugia utilitzen un llarg pllers nas per eliminar l'espiga.