estructura d'inserció de fil

Estructura de la inserció de fils:

La rosca de filferro està enrotllada per filferro d'acer inoxidable de forma de diamant amb resistència a la corrosió i alta precisió, i la seva rosca externa i interna comparteix un mateix nucli, sembla una molla. La rosca externa es pot instal·lar en el forat de rosca adequadament i la rosca interna pot formar un fil estàndard que pot connectar els sujetadores, el seu formulari de secció és la combinació de rosca interna i rosca externa. La inserció del cargol es divideix en dos tipus: tipus lliure d'execució i auto-bloqueig, i ambdós tenen dos subtipus, respectivament: entalladissa i sense entalladera.

El tipus d'autocontrol té una o més bobines de bloqueig de polígons sobre la base del tipus de funcionament lliure. La bobina de bloqueig té efectes de frenada sobre el cargol i conté tots els avantatges que té el tipus de runing lliure, de manera que no afectarà la instal·lació, sinó que només augmentarà el moment de força durant la instal·lació.