Hi ha 5 maneres d'augmentar la força del cargol després que la rosca del cargol s'instal·li a l'orifici del cargol

1. Les insercions roscades s'utilitzen en una varietat de materials de baixa resistència per millorar considerablement la resistència al desgast de les connexions de cargol i evitar danys als fils de connexió.

2. A causa de la certa elasticitat de les insercions de fils, la distribució de càrrega en cada cercle del fil pot ser més uniforme, es pot eliminar la desviació de tonalitat i forma entre el cargol i el forat del cargol, la vibració es pot absorbir i la connexió la força i la resistència de la rosca es pot millorar.

3. Les insercions de fil d'enclavament automàtic poden bloquejar el cargol en el forat roscat. Quan se sotmet a xoc i vibració, el cargol no es deixarà anar, que és millor que el dispositiu de bloqueig normal.

4. En comparació amb el mètode d'inserció de coixinets d'acer o de coure, sota les mateixes condicions de força, es poden utilitzar talles més petites i cargols de major resistència, que poden reduir la mida i el pes.

5. La duresa de les insercions del fil és superior al cargol, de manera que el desgast en el procés de muntatge i desmuntatge amb el cargol és petit, es pot utilitzar repetidament. Segons els experiments rellevants, la resistència a la tracció de les insercions roscades és més de 7 vegades superior al del cargol, de manera que les insercions roscades no es veurien danyades en el cas d'un cargol trencat.