Què és un inserit de rosca locing

L'acció de bloqueig s'aconsegueix mitjançant una o més de les bobines de inserit que té una sèrie de segments rectes o acords; Quan el pern entra a la bobina d'adherència; Aquests segments cordals flexionen cap a fora, creant pressió sobre el pern; La pressió s'exerceix entre els flancs de la rosca del cargol per establir un rorque acte bloqueig positiu i consistent exnsive durant més cicles de anyother mecanisme de torsió prevalent!


També pot fer que l'adherència 2-3 bobines per millorar el parell!