Què és tangless coilthread?

Tangless coilthread, també conegut com fil inserir sense tang, és un tipus de boixa de fil.

En ambdós extrems cap cargol de cua, hi ha un coll respectivament que es veu com ganxo de peix, quan instal·lant la bobina, amb l'eina d'instal·lació coincident, vostè pot cargolar el roscatge Insereix en un forat directament sense distingir sentits de rotació, que és superior Insereix rosca amb tang, perquè no hi ha cua roscatge Insereix medica no té tang, així trencar tang és no necessària, que dramàticament millorar l'eficiència i evitar tots els problemes que va provocar a la ruptura de tang.

  Avantatge

Inserir cap cua rosca és una mena de fil novament inventat boixa sobre la base d'aquest corrent que és necessari fer trencar tang quan installating, d'aquesta manera, el cargol de la cua no és més convenient, que millorar l'eficiència.


tangless1.gif