Per què escollim inserció tangular?

Quan hem d'utilitzar inserció tangless ?


En reparar el forat de rosca amb una espècie d'inserció, serà molt més senzill utilitzar una inserció tangular que la inserció de fils de rodatge gratuïta, ja que no és necessari trencar tang i, a continuació, treure'l.Per a l'alt cost de producció, el preu d'inserció sense tangs és molt més costosa que la de la inserció del cargol lliure. No obstant això, en l'ús real, la majoria prefereix inserció de rosca lliure. Però, en alguns casos, l'única opció és la inserció sense tang, l'aplicació concreta de la següent manera:


  1. Si el substrat és carcassa i no hi ha res obstructiu dins de la carcassa, instal·lant-se amb bobina amb cua, el mànec caurà a la carcassa després de desfer-se de la tang, de manera que és necessari utilitzar inserció tangular.

  2. Si la profunditat del forat de la rosca no és prou profunda i és un forat cec, la inserció sense tangs pot augmentar la profunditat del fil intern després de la instal·lació.

  3. Per a algunes condicions especials, a causa de l'espai limitat i cap eina rellevant per recollir el mànec, l'única opció és inserir sense tang.

Q~W{GV)Y2%GU`Y[K$[0Q8)T.jpg