El fil filferro insereix classificació, especificacions i longitud

Les insercions de fils Wi poden dividir-se en mètriques (dents gruixudes i fines), insercions uniformes de fils gruixudes (UNC) i insercions uniformes de fils fines (UNF) d'acord amb les especificacions del fil, a més dels estàndards britànics (BSW dentada gruixuda i fina) dents BSF). I inserits de rosca de filferro d'especificació de rosca de canonada (G).

La longitud de la inserció del filferro s'expressa pel mètode: en general, la longitud de la inserció es selecciona d'acord amb el múltiple del diàmetre nominal d del cargol instal·lat a la inserció del fil. Cada inserció té una longitud de 1d, 1.5d, 2d, 2.5d i 3d. Per exemple: M6, llarga inserció de fils de 1.5d, es pot instal·lar després de la formació de M6, forat de rosca interna de 9mm.

Tipus d'estructura d'inserció de fils de filferro: tipus comú (funcionament lliure, com es mostra a sota) i el tipus de bloqueig (bloqueig del cargol, com es mostra a la figura dreta següent), la mànega de cargol tipus de bloqueig es realitza mitjançant una o més bobines al centre del cargol màniga. L'efecte de fixació s'exerceix sobre els cargols instal·lats per evitar el descens. No són necessàries rentadores de panys addicionals, etc., que poden reduir costos i assegurar un muntatge simplificat.

free-running-06.jpg

self-locking-3.jpg