Fil d'arrel insereix el mètode de marcatge

Mètode d' especificació :

1. Segons la producció interna de mètodes de marcatge d' inserits de filferro :

(1) ST ( tipus de funcionament lliure ) STd (diàmetre) p (tonal) -nd

(2) ZST ( tipus d'autocongció) ZSTd (diàmetre) p (tonal) -nd

(3) ZGST ( tipus d' autocongció d'alta temperatura ) ZGSTd (diàmetre) p (tonal) -nd

2. Segons la producció estrangera d' inserits de filferro mètode de marcatge:

(1) FR ( execució gratuïta   t ype) MD (Diàmetre) × P (Pitch) - nD (Diàmetre)

(2) SL ( tipus d' autoconfiguració ) MD (diàmetre) × P (tonal) - nD (diàmetre)

El mètode de marcatge estàndard :

D (diàmetre) × P (tonal) × N o W ( bobina de fils de fils en estat lliure)