Efecte de compensació després d'instal·lar la inserció de fils de filferro

Instal·lació d'inserció de fil de filferro, millorant l'efectivitat dels fils d'efectes d'igualació paramètrics i radials. Quan es troba sota càrrega, realment es poden compensar els forats roscats i la desviació en el pas entre l'angle del cargol i el fil, de manera que cada fil té un bon gir, de manera que l'embaràs i l'estrès es distribueixen uniformement a totes les pàgines de la superfície i no provoquen cap estrès. Una vegada que la força disminueixi, i manté una connexió estable, per garantir la connectivitat. Per tant, la desviació de l'angle de compensació de tija de rosca efectiva. Excel·lents característiques:

Millorar l'eficàcia de la superfície condueix a la cooperació;
B costat uniformement sota càrrega;
C mantingui la força del fil llarg;
D redueix l'estrès eficaç, va ampliar considerablement el cercle de bloqueig de vida.

图片1.png图片2.png