Descens de Frost

Descens de Frost és l'últim trimestre de tardor, durant el qual la temperatura es molt més fred que abans, i la primera frost apareix a la regió del riu Groc solar.

Descens de Frost (Shuang Jiang, "霜降" en xinès) és el terme 18 dels 24 tradicionals xineses solars termes (un sistema complementari en el calendari xinès per guiar el treball a pagès), quan el sol es mou per la longitud celeste de 210 graus. Descens de Frost és l'últim trimestre solar a la tardor i el període de transició de tardor a l'hivern, durant el qual la temperatura es molt més fred que abans, i la primera frost apareix a la regió del riu Groc.


650frost