Pluja de gra

Alto és un dia assolellat, avui és Grain Rain.

La pluja de gra és el sisè terme solar dels termes solars del xinès tradicional. És l'últim terme solar de la primavera. Després d’aquest terme solar, l’ona freda s’acaba bàsicament i les temperatures augmenten ràpidament. Durant aquest temps, les precipitacions van augmentar significativament.

El dia de la pluja de gra, hi ha molts costums en la gent, com adorar el mar, adorar Cang Jie, beure el te de pluja de gra, menjar fulles tendres de toon xinès, veure la peònia, etc.

W020150420315061882677