El material que s'utilitza per a les diferents insercions d'autoaprovisionament diferents?

Inserció automàtica és una mena de consumidor que és popular entre els clients a causa dels seus trets i funcions superiors.

Alguns tipus diferents d'insercions d'autoaprenentatge que s'utilitzen àmpliament de la següent manera:

1, acer al carboni

En l'actualitat, l'ús més freqüent del material en la indústria de fixació és l'acer al carboni, a causa de la seva alta plasticitat, menor preu en comparació amb altres materials.

2, acer inoxidable

Segons l'estat, l'acer inoxidable es pot dividir en: acer austenític, acer martensític, acer ferrític

3, llautó

El llautó està fabricat en aliatge de coure i zinc, resistència a la corrosió, transferència de calor, efecte conductor. Generalment s'utilitza per a requisits conductius, el rendiment mecànic no és alt Inserció automàtica.

4, alumini

L'alumini té bona conductivitat tèrmica, conductivitat i ductilitat. En el metall comú, la conductivitat és la segona només per a plata, coure, però la densitat és només 1/3 d'acer. Per la seva bona ductilitat, l'alumini s'utilitza principalment per a la producció de diversos tipus de reblons.

5, coure

El coure és un tipus de coure relativament pur, generalment similar al coure pur, la conductivitat, el plàstic és millor, però la força i la duresa són pobres.

Els materials principals que s'utilitzen per fer autoadaptar les insercions s'esmenten anteriorment, els diferents inserits automàtics poden utilitzar materials diferents.

Changling Metal (Delisert)

22.jpg