Cargol d'acer inoxidable fort preferit

En general, utilitzant la clau d'instal·lació manual per a la instal·lació de revestiment amb rosca de filferro d'acer inoxidable. Filferro d'acer inoxidable a la clau d'instal·lació, instal·leu el maneig incrustat a la barra de la guia. La instal·lació de tornejat de Groove fa filferro d'acer inoxidable mitjançant la instal·lació d'una clau en la nansa de la guia que guia el cargol cap a l'orifici roscat al final de la superfície i ho fa des de la superfície 0,25 ~ 0,75 fil.

El conjunt de cargols d'acer inoxidable d'amplada àmplia i potent, rebuda de tots els àmbits de popularitat, ha de tenir en compte els següents factors: els valors de força de cisalla del metall al mateix nivell estan entre dos valors i s'han d'utilitzar valors baixos. Els valors de resistència a la crescuda del valor de temperatura de la base de metall, aquest valor és molt menor a altes temperatures, la selecció ha de fer els càlculs necessaris. Compleix plenament els requisits i el disseny de la cadena que desitgeu garantir els criteris de selecció. Enrosqueu la resistència de tracció real, especialment en baix nivell d'intensitat, molt més gran que la calibració del valor nominal.