La breu introducció del Dia Internacional dels Infants

El Dia Internacional del Nen, també conegut com el Dia del Nen, és un festival que garanteix el dret a la vida, l'atenció sanitària i l'educació per als nens de tots els països del món, a millorar la vida dels nens i lluitar contra l'enverinament i matar els nens. A la Conferència Internacional sobre Benestar Infantil, celebrada a Ginebra, Suïssa, el 1925, l'Associació Internacional per a la Promoció de la Felicitat Infantil va presentar el concepte de "Dia del Nen" per primera vegada i va demanar a tots els països que creessin el seu propi Dia dels Nens. Aquesta iniciativa està avalada per molts països del món. La majoria dels països solen estar programats per a l'1 de juny de cada any, de manera que el Dia del Nen se sol anomenar Dia Internacional del Nen.

1feba81839d00419d5b004bf7d7d2254_01646e556be58b0000004383fb5d9c.jpg@2o.jpg