El paper del fil intern i extern

La inserció del filferro és un sujetador que permet que el fil estigui estretament relacionat amb l'objecte, fent que la connexió sigui més robusta. Hi ha moltes reclamacions en la instal·lació d'inserció de filferro, de fet, només heu d'instal·lar una que sabreu la diferència.


El mètode d'instal·lació de la inserció de filferro : per trobar una costura de serra d'acer a la rosca de filferro, introduir una petita cua, es pot atornillar directament el fil, fixar-se en: utilitzant la mà esquerra a la part superior del cargol, la mà dreta del pol de l'acer gira lentament de la mateixa manera que tocar. si s'absorbeix l'escalfament després de desenroscar, s'indicarà que no es pot instal·lar cap salt, si no hi ha rebot, hi ha 2 condicions: 1, el forat inferior del forat fa que la inserció del filferro estigui ben ajustada. 2. aquest és el salt. retirar-lo i tornar-lo a engegar.


El paper de la rosca interna i externa, el filferro extern d'un cargol de cargol atornit en peces, la connexió interna de la rosca amb altres parts, el seu efecte pot millorar la força del cargol, tal com la resistència a la rosca d'alumini roscada és més baixa però atornillada La resistència a la tracció del filferro d'acer una rosca de rosca millora considerablement.

wire thread inserts