Eines de reparació de subprocessos

El nou producte del fil Inserir; un altre nom és timesert; S'utilitza per a inserció de rosca;