Filera de fil inserció de la categoria

La inserció del filferro es divideix en dos tipus: ordinari i de bloqueig, el tipus de bloqueig es troba en general basat en un anell de bloqueig de timbre o anell.

1. inserció de fils de filferro comú

És a través de la composició del cercle espiral de més cercle, diversos materials Shang (aliatges lleugers i acer general), usant-lo, poden potenciar unions de fil de força, i afegir conjunts de folre a un fil millorat uneix la força de la fase mètrica en comparació, es pot reduir la part addicional del 50% de volum, aquest pes en conjunts de cargol de filferro més lleugers, de tipus general es divideix en soroll trencat i la ranura no es trenca dues espècies, es va trencar la ranura dels conjunts de seda, és la instal·lació de conjunts de seda. Els conjunts de fils trencats de tragamonedas són per instal·lar eliminar els mànecs d'instal·lació, passar els cargols. Apliqueu un dipòsit trencat Yu Tongkong (també es pot utilitzar per a forats cecs), no es poden utilitzar conjunts de fils de ranura trencats només per a forats cecs.

2. inserció de filferro de bloqueig

La inserció de rosca de filferro de bloqueig està formada per una secció transversal en forma de diamant de bobines de polivalència de filferro i hi ha un anell de tancament més multilateral, quan es combina amb una part externa roscada i es poden bloquejar les parts roscades fora del seu propi anell de bloqueig per prevenir la soldadura de la connexió roscada, es divideix en ranures de trencament i es trenca Groove de dues maneres.