Els subjeccions d'inserció de fils de filferro s'utilitzen més i més àmpliament

A la indústria del sostenidor, els fils d'acer inoxidable són ben coneguts, principalment utilitzats en el camp militar i aeroespacial quan acaben de sortir els mànigues de rosca, però de moment, el mercat de tancaments de vaina roscats ja no es limita a les àrees militar i aeroespacial, i s'utilitzaran molts productes civils. Per exemple: en el suport de làmpada d'aliatge d'alumini de la llum elèctrica general elèctrica, a causa de la necessitat de resistir certa temperatura alta i evitar-lo, la instal·lació del màniga d'acer inoxidable amb bona estabilitat tèrmica pot fer que el fil funcioni i la força es manté inalterada sota el canvi de temperatura; El tub de rosca resistent a la corrosió s'instal·la a la turbina de la roda de la generació d'energia geogràfica, que pot prolongar considerablement la vida útil i millorar les propietats mecàniques.


Recol·lecta inserció utilitzada per tenir en compte els següents factors: els valors de força de cisalla del metall base en el mateix nivell entre dos valors, s'han d'utilitzar valors baixos. Els valors de resistència a la temperatura de tall de metall, aquest valor és molt més petit a altes temperatures, i decideix fer els càlculs necessaris. 88套盒,2.jpg