Dia Mundial del Medi Ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient és el 5 de juny de cada any. El seu establiment reflecteix la consciència i actitud de les persones cap als problemes mediambientals del món i expressa el desig humà i la recerca d'un bell entorn. És un dels vehicles principals per a les Nacions Unides per promoure la consciència mediambiental mundial, augmentar l'atenció del govern als problemes mediambientals i prendre mesures. El 5 de juny de cada any, el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides selecciona un país membre per celebrar l'esdeveniment commemoratiu del Dia Mundial del Medi Ambient, publica l' Informe anual sobre l'estat del medi ambient i elogia els Top 500 mundials i segons els principals problemes mediambientals i mediambientals del món punts calents de l'any. El tema del Dia Mundial del Medi Ambient es va formular de forma específica.

870a29af4f0acf36a8b6ee95d3b40167_t01777859d67d96507d.jpg